Osiągnięcia i dyplomy

 • Szkolenie. Terapia wektorowa w leczeniu chorób przyzębia. Izba Lekarska w Gdańsku.
 • Szkolenie. Rentgenodiagnostyka w praktyce stomatologicznej. Izba Lekarska w Gdańsku.
 • Udział w kongresie Art Oral Polskiego Towarzystwa Stomatologii Estetycznej.
 • Kurs z Ochrony Radiologicznej Pacjenta, zakończony egzaminem, Warszawa.
 • Udział w forum implantologicznym Biomet 3i . Kontrolowana estetyka i precyzja w implant-protetyce "Team Work".
 • "Current Consepts in American Dentistry: Advances in Implantology and Oral Rehabilitations", New York University College of Dentistry, N.Y. City, USA; Pięciodniowy kurs (30 godzin).
 • Kurs praktyczny z zakresu zaawansowanych procedur chirurgicznych, implantacji śródkostnej i technik regeneracyjnych tkanek u Dr. n. med. Piotra Majewskiego w klinice implantologiczno-stomatologicznej w Krakowie.
 • Kurs New York University w Polsce (Warszawa) "Advances, Challenges and Opportunities in Implant Therapy".
 • "Current Consepts in American Dentistry: Advances in Implantology and Oral Rehabilitations" New York University College of Dentistry, N.Y. City, USA; Pięciodniowy kurs (30 godzin).
 • Udział w IX Kongresie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, (udział w warsztatach praktycznych dr. Urbana Isztwana z regeneracji wyrostka zębodołowego żuchwy), Warszawa Jachranka.
 • Kurs podstawowy z zakresu protetyki stomatologicznej u Dr. n. med. Piotra Majewskiego i Dr. Gronkiewicza w klinice implantologiczno - stomatologicznej w Krakowie.
 • Kurs podstawowy z zakresu implantologii u Dr. n. med. Piotra Majewskiego w klinice implantologiczno - stomatologicznej w Krakowie.
 • Publikacja serii artykułów specjalistycznych z zakresu stomatologii w czasopiśmie "Przyjaciółka".
 • "Current Consepts in American Dentistry: Advances in Implantology and Oral Rehabilitations" New York University College of Dentistry, N.Y. City, USA. Pięciodniowy kurs (30 godzin).
 • Zaawansowany kurs teoretyczno - praktyczny z zastosowania toksyny botulinowej w trzecim dolnym odcinku twarzy Dr. Russo i Dr. Fundaro w Szkole Medycyny i Chirurgii Estetycznej w Bolonii, Włochy.
 • Uzyskanie abilitacji do wykonywania zawodu lekarza stomatologa we Włoszech, wpis do włoskiej Izby Lekarskiej.
 • Zastosowanie technik medycyny estetycznej w stomatologii, Dr Alessio Redaelli i Dr Ezio Costa, Mediolan, Włochy.
 • Kurs teoretyczno-praktyczny II stopnia z medycyny estetycznej, praktyczne zastosowanie toksyny botulinowej w wygładzaniu zmarszczek mimicznych, Dr Alessio Redaelli i Dr Ezio Costa,Verona, Włochy.
 • Kurs praktyczny z zastosowaniem chirurgii piezoelektrycznej u Prof. Vercelotti'ego.
 • Udział w Konferencji "Roots" Dental Conference DenCo.
 • Szkolenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach rentgenowskich.
 • Kurs praktyczny "Preparacja zębów pod korony i mosty metalowo-ceramiczne, atraumatyczna metoda własna" Warszawa , Dr n.med. Krystian Owczarczak, Kurs teoretyczny "Przygotowanie zębów pod korony i mosty metalowo-ceramiczne, Krystian Owczarczak, Dental Conference DenCo.
 • Zapobieganie, rozpoznawanie i postępowanie w schorzeniach jatrogennych występujących w stomatologii, prof.dr hab. Janusz Piekarczyk,
 • Nagłe stany w stomatologii zachowawczej , prof.dr hab. Elżbieta Jodkowska.
 • Udział w konferencji w Wiedniu , udział w kursie praktycznym mechanicznego opracowania kanałów korzeniowych instrumentami mechanicznymi typu profile, pro-typer.
 • Szkolenie Teoretyczne "Materiały i metody w nowoczesnej stomatologii estetycznej" dr Danuta Borczyk.
 • Kurs "Procera" - przygotowanie zębów pod uzupełnienia całoceramiczne - kurs praktyczny, klinika Enel-Med, Warszawa.